Uvjeti korištenja

Suglasni ste da ulaskom i registracijom na internet stranicu www.typeyourbook.com (u daljnjem tekstu: TYB) te korištenjem bilo kojeg njezinog dijela, prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Registracija korisnika/korisnički račun

Korisnički računi otvoreni na TYB u vlasništvu su davatelja usluge.
Svaki korisnik može otvoriti samo jedan korisnički račun, a isti se u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja, može ukinuti od strane urednika TYB bez prethodne najave.
Za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa, urednici TYB ne snose nikakvu odgovornost.
Korisnik je dužan čuvati podatke o svojem korisničkom računu, dužan je odmah prijaviti svako njegovo neovlašteno korištenje, dok urednici TYB ne odgovaraju za štetu počinjenu takvim korištenjem.
Dužnost je svakog korisnika da redovito čita Uvjete korištenja, a podrazumijeva se da je korisnik opetovanim korištenjem TYB u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima korištenja te da ih je u cijelosti razumio.

Pravila pri korištenju TYB

Niti jedan dio TYB ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje bilo kakvih nezakonitosti, a svi korisnici/gosti imaju pravo besplatno koristiti sadržaje TYB, ukoliko ne krše Uvjete korištenja.

Vašim korištenjem te registracijom na TYB, posebno ćete se pridržavati slijedećih pravila:

-nećete rabiti uvredljiva korisnička imena,
-nećete objavljivati i učitavati tekstove, materijale, komentare i oglase neprimjerenog, uvredljivog, vulgarnog, pornografskog ili nepristojnog sadržaja (osim kada je psovka upotrebljena kao stilski izraz), kao niti izražavati stavove koji bi ispoljavali bilo kakvu rasnu, vjersku, nacionalnu i socijalnu netrpeljivost, predstavljali govor mržnje ili prijetnju prema bilo kome, propagirali nasilje, odnosno na bilo koji način kršili zakonske odredbe, pravne propise kao i dobre običaje,
-nećete objavljivati, učitavati, slati i razmjenjivati bilo koji sadržaj zaštićen autorskim pravom,
-nećete svjesno objavljivati, učitavati, slati i razmjenjivati bilo koji sadržaj koji sadrži viruse, crve, trojane ili bilo kakav software koji nanosi štetu drugom računalnom software/hardware i sl.,
-nećete vršiti post linkova na druge internetske stranice te nećete reklamirati druge internetske stranice,
-nećete  upotrebljavati keyeve, hackove, crackove te ilegalne internetske stranice za downloadanje,
-nećete širiti piramidalne sheme, lančana pisama, junk mailove, spamove i sl.,
-nećete se lažno predstavljati u svrhu prijevare ili obmane drugih korisnika,
-nećete prikupljati, čuvati i objavljivati osobne podatke drugih korisnika,
-nećete objavljivati, slati i razmjenjivati neželjene sadržaje drugim korisnicima, bez njihovog pristanka ili traženja.

Urednici TYB ni na koji način ne odgovaraju za sadržaje koji objavljuju, učitavaju, razmjenjuju, šalju i komentiraju korisnici, a za sve objavljene ili učitane sadržaje i komentare pod pojedinim korisničkim imenom, odgovoran je isključivo korisnik koji se njime služi.
Urednici TYB zadržavaju pravo da korisniku koji krši Uvjete korištenja ili zakonske odredbe, bez odlaganja zabrane korištenje TYB, odnosno urednici imaju pravo bez upozorenja izbrisati ili izmijeniti bilo koji objavljeni ili učitani tekst, odnosno komentar, ukoliko nađu da je to iz bilo kojeg razloga potrebno.
U svrhu identifikacije i pokretanja postupka protiv prekršitelja gornjih zabrana, IP adrese svih objava trajno će se pohranjivati.

Autorska prava

Svi sadržaji internet stranice TYB zaštićeni su autorskim pravima.
Vlasnici TYB  polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne i vizualne materijale, baze podataka i programerski kod), a autori objavljenih i učitanih tekstova (materijala) koji nastanu prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, u cijelosti, bez vremenskog i prostornog ograničenja, ustupaju prava korištenja (prodaje, objavljivanja, reproduciranja, distribucije, iznajmljivanja, tiskanja itd.) svojih autorskih djela na TYB.
Autori djela će za sva prava korištenja (posebno prodaju, objavu, reprodukciju, distribuciju i izdavanje) njihovih djela, dobiti primjerenu naknadu koja ovisi o vrsti i opsegu korištenja autorskog djela, njenom financijskom uspjehu, vrsti i obujmu autorskog djela, trajanju korištenja na tržištu itd., a ista će se dijeliti proporcionalno u postocima, prema obimu u kojem je svaki autor sudjelovao u završenom, objavljenom i izdanom autorskom djelu (broju odlomaka).  
Maloljetni korisnici mogu sudjelovati u izradi knjige, međutim, o svim pitanjima vezanim za pojavljivanje imena maloljetnika kao autora knjige, o distribuciji knjige u kojoj je sudjelovao maloljetnik, odnosno sudjelovanju maloljetnika u dobiti ostvarenoj od prodaje knjige, prethodno se mora izjasniti i dati suglasnost njihov zakonski zastupnik (roditelj, skrbnik i sl.).
Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje, objavljivanje, distribuiranje, reproduciranje ili na bilo koji način korištenje u komercijalne svrhe vlastitih i svih drugih sadržaja TYB, moguće je samo uz izričito prethodno dopuštenje urednika TYB te drugih vlasnika autorskih prava.
Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno mijenjati ili brisati podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili trgovački znak.
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela TYB i njezinog sadržaja bez izričite dozvole urednika TYB i svih drugih vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Urednici TYB odriču se odgovornosti za štetu koja nastane učitavanjem bilo kojeg djela drugog autora od strane registriranih korisnika TYB te ovim putem upozoravamo takve korisnike na zakonske propise te na pravne akcije koje imaju treće osobe, u zaštiti svojih autorskih prava.
Korisnik jamči da je objavljen ili učitan tekst (materijal) njegovo isključivo vlasništvo te da je u slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema urednicima TYB koji su po bilo kojoj osnovi vezani uz objavljeni ili učitani tekst (materijal), dužan držati urednike TYB slobodnim od štete i tužbenih zahtjeva trećih osoba, jer jamči da je isključivo odgovoran za izradu i sadržaj objavljenog ili učitanog materijala te preuzima obvezu poduzeti sve kako bi iste zaštitio od takvih zahtjeva.
Korisnik se s tim u svezi, obvezuje naknaditi svaki oblik štete koja je nastala urednicima TYB temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezano za objavljeni ili učitani tekst (materijal).
Ukoliko smatrate da je TYB povrijedio vaša autorska prava, molimo vas da uputite prigovor na e-mail adrese navedene u Impressumu, te će vaš slučaj odmah biti razmotren.
Nakon što se utvrdi istinitost vašeg prigovora, sporni sadržaj odmah će biti uklonjen.

Zaštita privatnosti

Urednici TYB se obvezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika TYB u najvećoj mogućoj mjeri, osim u slučaju teškog kršenja Uvjeta korištenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika, kada će na pismeni zahtjev tijela državne vlasti ili direktno zainteresiranih osoba biti ovlašteni dostaviti podatke o registriranim korisnicima.
Urednici TYB mogu sukladno zakonu prikupljati podatke o korisnicima dobivenih prilikom registracije te prilikom uporabe web stranice (podaci o provideru i računalu), a osobne podatke korisnika, kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj i dr. mogu prikupljati samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi.
Sve prikupljene podatke urednici TYB mogu koristiti kako bi bili informirani o profilu i zahtjevima svojih korisnika te na taj način poboljšali web stranicu, a njezine sadržaje dodatno prilagodili korisnicima/gostima koji ju posjećuju.
Urednici TYB se obvezuju da osobne podatke korisnika TYB neće učiniti dostupnim ili ih prodavati bilo kojoj trećoj strani, bez izričitog pristanka samih korisnika.
Ukoliko izdavačke kuće pokažu interes za knjigom korisnika TYB koji do tada nisu dostavili svoje osobne podatke, urednici će takve korisnike zamoliti da ih dostave TYB-u, isključivo u svrhu navođenja istih kao autora knjige te kasnijeg sudjelovanja korisnika u primjerenoj novčanoj naknadi.
Stranice TYB izrađene su da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava maloljetnika i njihovu privatnost. Slijedom navedenog, urednici TYB naglašavaju da ne prikupljaju, ne koriste i ne otkrivaju podatke pomoću kojih se može kontaktirati s maloljetnicima preko TYB.

Rizici i odricanje od odgovornosti

Korištenjem sadržaja TYB, korisnici/gosti TYB prihvaćaju sve rizike koji nastaju iz njegovog korištenja te prihvaćaju koristiti njegov sadržaj, isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Urednici TYB se u potpunosti odriču svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove stranice, za bilo koje radnje korisnika/gosta uporabom ili zlouporabom sadržaja ove stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/gostu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove stranice.
TYB sadrži podatke, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati, a urednici TYB nad istima nemaju nadzor te se u potpunosti odriču odgovornosti za njihov sadržaj. Ovo se posebno odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internet stranicama koji su kreirani od strane trećih osoba.
Urednici TYB nisu odgovorni za sadržaj stranica oglašivača niti za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na svojoj stranici.
Poslovni odnos između oglašivača i korisnika/gosta na TYB i izvan TYB, isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika/gosta te urednici TYB nisu odgovorni za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Korisnička kontrola

Svaki registrirani korisnik može u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje je dobrovoljno dostavio te na njegov zahtjev urednici i administratori TYB mogu ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke, odnosno ubuduće prestati koristiti te podatke.
Isto tako, svaki registrirani korisnik može u svako doba zatražiti pregled svojeg rada te izvještaj o statusu njegovog autorskog djela (objava knjige i sl).

Izmjene/prekid TYB i Uvjeta korištenja 

Urednici TYB pridržavaju pravo u bilo kojem trenutku, izmijeniti ili prekinuti bilo koji dio TYB pa tako i ovih Uvjeta korištenja te neće biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih izmjena ili prekida.
Sve izmjene ili najava prekida, stupaju na snagu objavljivanjem na TYB, odnosno pravovremenim obavještavanjem korisnika/gostiju.
Uvjeti korištenja primjenjuju se do njihovog raskida ili stupanjem na snagu novih Uvjeta, o čemu će korisnici/gosti TYB biti na vrijeme obaviješteni.